Trpaslíci byli vyhnáni z Morie, už nějakou dobu žijí v Ereboru, kde začali shromažďovat bohatství.
O tom se dozvěděl i Šmak (v té době největší z draků). Ten Erebor zničil a vydrancoval. Thrór a jeho syn Thráin II. odešli s celou rodinou.

Po letech odevzdal Thrór, Thráinovi II. jediný velký poklad, poslední ze sedmi prstenů. "Ještě se ti může stát základem nového bohatství, i když to vypadá nepravděpodobně. Potřebuje ale zlato, aby plodilo zlato."

Pak se vydal s druhem Nárem již poblouzněn a stár do Morie, aniž by o tom někomu řekl. Když přišel Thrór k Morii, brána byla otevřena, hrdě jako dědic vešel dovnitř. Nár ho nenásledoval, ale vyčkával, po pár dnech bylo Thrórovo tělo vyhozeno ven. Nár byl vyslán Azogem (velitelem skřetů) s poselstvím o Thrórově smrti.

Tohle přinesl Thráinovi, ten zaplakal, vyškubal si pár vousů a zmlkl. Sedm dní seděl a neřekl ani slovo. Potom vstal a řekl: "Tohle se nedá strpět!" To byl začátek střetu mezi trpaslíky a skřety. Tři roky se svolávali trpaslíci, Durinův lid sebral svá vojska a napadli všechny skřetí pevnosti od Gundabalu po Kosatcovou řeku. Trpaslíci nelítostně valili skřety před sebou a ti se uniknuvši zuřivosti shromáždili v Morii. Rozhodná bitva před branami Morie, v Khazad-Dumu, byla na spadnutí.

# Trpaslíkům se minulý rok povedlo obhájit svůj nárok na Morii. Poté, co je ohnivý démon vyhnal z prastarých dolů, se spojili s armádami skřetů a balroga společně porazili. Mír však nemohl trvat dlouho, neboť obě strany, světlá i temná, toužily znovu Morii dobýt. Závěrečný střet rozhodl o převaze světlé strany, a proto v dolech zůstali trpaslíci a skřeti byli vytlačeni ven. Pivo opět teklo proudem a zlato se těžilo jako o život.

Před zraky trpaslíků se však znovu seskupuje armáda. Řev skřetů přehlušuje smích v hodovních síních a troubení bojových rohů vyvolává strach i v těch nejotrlejších srdcích. Před branami stojí zlo a čeká na svou příležitost.

A příležitost pomalu přichází, jak se spíže namísto jídlem pomalu plní prachem a pavučinami.

Vyňatky z knihy Pán prstenu - Návrat krále - Dodatky
Letopisy
2770 Vyplenění Ereboru
2790 vražda Thróra
2790-2793 Svolávani trpaslíků
2793-2799 Válka trpaslíků - skřetů
2799 - ??????????????????